Fast Money Prize Tournament 10/002 2010

1 Pessoa,Francisco Azevedo  2525
&;
½½11½½111119.0 / 11 41.75
2 Kubicki,Tadeusz  2466 ½
&;
½1½½1111119.0 / 11 40.75
3 Borkovec,Milan  2319 ½½
&;
½1½½111118.5 / 11  
4 Larsen,Søren M  2471 00½
&;
½11111118.0 / 11  
5 Lukesova,Marie  2400 0½0½
&;
1 ½111117.5 / 11 29.75
6 Rothman,Ilan  2158 ½½½00
&;
1111117.5 / 11 29.75
7 Weiss,Lester P  2011 ½0½0½0
&;
110115.5 / 11  
8 Rozenblum,Jhony  2000 0000000
&;
½1113.5 / 11 5.75
9 Hein,Carsten  1980 0000000½
&;
1113.5 / 11 5.75
10 Foote,Ian  1657 000000100
&;
1 ½2.5 / 11  
11 Räisänen,Timo  1789 0000000000
&;
11.0 / 11  
12 Parente,António    000000000 ½0
&;
0.5 / 11